หมวดหมู่สินค้า

How To Order

1. เลือกซื้อสินค้าในหน้าเว็บไซต์ ได้ตามต้องการ สนสั่งซื้อสินค้าตัวไหนให้คลิก Add to cart

2. คลิก View Cart เพื่อดำเนินการสั่งซื้อสินค้า ทำการเลือกตำสั่งของข้อที่ ถ้าต้องการสั่งซื้อของเพิ่มเติม สามารถค้นหาสินค้า เพื่อเพิ่มสินค้าลงในตะกล้า

3. แสดงรายละเอียดในตะกร้าสินค้า
ตำแหน่งที่ 1 สามารถลบสินค้าในตะกร้าสินค้า
ตำแหน่งที่ 2 สามารถเพิ่มจำนวนสินค้าแต่ละแบบได้
ตำแหน่งที่ 3 หากมีการเพิ่มจำนวนสินค้า ต้องทำการเลือกคำสั่งข้อที่ 3. ทุกครั้ง
ตำแหน่งที่ 4 เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการกรอกรายละเอียดของผู้สั่งซื้อสินค้า

4. กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้สั่งซื้อให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการจัดส่งตามที่อยู่ 

กรณีต้องการให้จัดส่งตามที่อยู่ทีแตกต่างจากผู้ซื้อ ให้กรอกข้อมูลผู้รับของ แต่ถ้าส่งที่อยู่เดียวกันกับผู้ซื้อ ให้ติ๊ก Ship to a different address ออก?

5. ในหน้าเดียวกันระบบแสดงรายละเอียดของการสั่งซื้อสินค้าของคุณ ตรวจสอบความถูกต้อง และคลิก Place order

6. ในหน้าเดียวกันระบบแสดงช่องทางการชำระเงิน ให้ทำการเลือกช่องทางการชำระเงิน ที่คุณสะดวก

7. ระบบจะทำการแสดงรายละเอียดการสั่งซื้ออีกครั้ง พร้อมกับส่งอีเมล์ใบสั่งซื้อให้ทางอีเมล์ที่คุณได้กรอกไว้ก่อนหน้านี้

8. ตัวอย่างใบสั่งซื้อสินค้าที่ได้รับทางอีเมล์